Kapcsolat

Home / Heti Téma / Kapcsolat

A kapcsolat definíciója: az a rendszer, amely két vagy több fél (ember, gép, dolog) között jön létre összeköttetésük vagy összekötődés által. A kapcsolat nem csak kettő, hanem több dolog összekapcsolódása is lehet.

Az összekötődést kapcsolatba kerülésnek, a fenntartást kapcsolatnak (vagy kapcsolatban levésnek), a kapcsolat megszűntét befejezésnek, lezárásnak hívjuk (nem elengedésnek!).

A kapcsolatba kerülésért vagy létesítéséért, fenntartásáért és lezárásáért is dolgozni kell.

A kapcsolatnak sokféle formája, tartalma van a szociális távolság függvényében: család, közvetlen hozzátartozó, rokon, barát, ismerős, szomszéd, munkatárs, iskolatárs, üzletfél, ügyfél, stb. Ezek mindegyikét interperszonális kapcsolatnak nevezzük, ahol a kapcsolódás, kapcsolat személyek között jön létre, legkisebb egysége a két ember közötti kapcsolat. A továbbiakban, leegyszerűsítve ezt nevezzük kapcsolatnak.

A kapcsolat létesítése esetén az érintett két személy között nemcsak az együttműködés valamilyen formája jön létre, hanem érzelmi kötődés alakul ki. Az érzelmi összekapcsolódás által a két személy megnyílik, azaz közelebb engedik magukat egymáshoz. A szociális távolság függvényében, minél közelebb vagyunk egy másik személyhez, annál nagyobbnak, intenzívebbnek éljük meg a másik által keltett érzelmeket. Sajnos érzelmi megnyílás nélkül nincs kapcsolat. Bármilyen jellegű is a kapcsolatunk – pl. szomszédi vagy munkatársi -, idővel érzelmi viszonyulások alakulnak ki (legfeljebb ezek nem kerülnek kimutatásra a másik felé, de bennünk létezik ez az érzelmi viszony). Idővel bármilyen jellegű kapcsolatban megjelennek az érzelmek, ezért fontos tudni, hogy vannak, alakulnak, hogy lehessen ezeket szabályozni.

A kapcsolat több, mint két személy együttese. A közösen megélt események által a kapcsolatban a személyek összetartozása erősödhet vagy csökkenhet. Fontos tudni és felismerni, hogy ezek a közeledések, távolodások természetesek, a kapcsolat természetes dinamikáját jelentik, persze adott határokon belül. Amennyiben a kapcsolat valamelyik szereplőjének egyéni, személyes érzelmi határait a kapcsolati dinamika történései túllépik, ebben esetben a kapcsolat megszakadása, megszakítása iránti igény lép fel. Ezeket érdemes verbalizálni, mert az elhallgatott sérülések, előbb-utóbb megbetegedéshez vagy a kapcsolat befejezéséhez is vezethetnek. Ha ez következne benne, akkor is fontos tudni, hogy a kapcsolati terminálás is menedzselhető, ezáltal a felek kevésbé sérülnek.

A tudatos kapcsolat-menedzsmentnek megfelelően természetesen a kapcsolatok átalakíthatók, javíthatóak és átdefiniálhatóak. Az igazi nyereség a tudatos kapcsolat-kezelésben, hogy a személyek nem, vagy csak kisebb mértékben sérülnek, és így a későbbiek folyamán nem, vagy csak kevésbé lesznek érzelmileg sérültebbek de nagyobb esélyt biztosítanak a jövőbeli kapcsolat létesítéshez is.