Attitűd

Mi is az az attitűd? Az attitűd, a hiedelmek, vélemények, érzések és viselkedési megnyilvánulások egy viszonylag tartós szerveződése, egy szociálisan jelentős tárgy, személy vagy személyek, események avagy szimbólumok felé. Tehát ezen három elem együttes megjelenési formája, mely az utálat/elkerülés és a szeretet/elfogadás dimenzióban mérhető (negatív tartományból a pozitív felé haladva).

 

Stigma

Mi is az a stigma? A stigma erős, intenzív, társadalomban megtapasztalható érzés, amely egy sajátságos helyzetre vagy betegségre utal, amely miatt az ebben a szituációban/betegségben lévő személy szégyent él meg.

A stigma a személy érzése, de a társadalmi szereplőkkel való kapcsolataiban,  a mások  által előzetesen megtapasztalt reakciók egyéni élményanyagából áll össze.

 

Változás 

Az ember alapvető joga, hogy egészséget a lehető legmagasabb szinten élhesse meg, tekintet nélkül bármely  faji, vallási, politikai, gazdasági  vagy szociális megkülönböztetés nélkül (WHO 1948).

Mindenkinek van személyes tapasztalata arról, hogy akár saját magán, akár a környezetén tapasztalta, hogy “valahogy más”.  Ezt a felismerést  – az általános tapasztalatok alapján – ritkán követi tett, azaz a probléma vagy probléma helyzet ritkán kerül szakemberhez.

A cél, ezen kampány indításával, legelőször is az, hogy – a jelen helyzet felmérése  után – minél több emberhez, minél szélesebb rétegben eljuttassuk felmérésünket és az emberek kezdjenek beszélni, kérdezni erről a nagyon fontos témáról: mentális egészség. Majd a későbbiekben célunk, hogy a felmérések, eredmények ismeretében olyan programok kerüljenek kidolgozásra, melyek csökkentik a stigmatizációt, a diszkriminációt a közvéleményben. Ezek tartalmukat tekintve ismeretterjesztő és vagy érzékenyítő programok  formájában lesznek kialakítva. Ennek következtében a mentális betegségben érintettek – a megkülönböztetés, megbélyegzés érzése nélkül – könnyebben juthatnak szakmai segítséghez.

Min lehet változtatni? Az attitűdön! Az attitűd komponenseit megcélozva érhető el az attitűd változás.

Az emberek egészségének fejlesztésében a legnagyobb jelentősége annak van, hogy a közvéleményben információn, tudáson alapuló vélemény alakuljon ki és hogy aktív kooperáció, együttműködés jöjjön létre a társadalmi résztvevők között.

És ehhez sok-sok edukációs tartalomra és felületre van szükség, és mindenki részvételére.

Beszélj róla, vidd hírül!