Mentális egészség a munkahelyen – A Civilút felmérése

Home / Statisztika / Mentális egészség a munkahelyen – A Civilút felmérése

A Civilút ‘Mindenki’ elnevezésű mentális egészségprogram keretében 2021. februárjában a mentális egészség megőrzésének és a betegségek megelőzésének témakörét kutatta – online felméréssel.
Az eredményeket az alábbiakban összesítettük.

A téma érzékenysége miatt kiemelten fontos, hogy a válaszadás önkéntes és anonim volt, a válaszadóknak magukról semmilyen adatot nem kellett megadniuk.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 1. A munkacsoport, a szervezet működését megváltoztatja, ha egy csoporttag mentális problémával küzd.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók több, mint 80 %-a vélekedett úgy, hogy ha egy csoporttag mentális problémával küzd, az a szervezet működését megváltoztatja.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 2. A szervezeten kívüli problémák (családi probléma, válás, költözés, anyagi gondok, nem megfelelő életkörülmények) nem hatnak ki a munkahelyi teljesítményre.. Válaszok száma: 108 válasz.

Az egyénre ható, szervezeten kívüli problémák (családi probléma, válás, költözés, anyagi gondok, vagy az életkörülmények) a válaszadók 60 %-a szerint kihatnak a munkahelyi teljesítményre.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 3. Tapasztalt-e Ön mentális problémák miatt megbélyegzést a munkahelyén?. Válaszok száma: 108 válasz.

A megkérdezettek fele tapasztalt már megbélyegzést a munkahelyén mentális problémák miatt.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 4. Az egészséges munkahelyi légkör és a munka hatékonysága függ a munkavégzők egyéni pszichés állapotától is.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók 96,3 %-a (a felmérésben a legmagasabb arányú ‘igen’ válasszal), vagyis csaknem egyértelműen azt jelezte, hogy a munkavégzők egyéni pszichés állapota hatással van az egészséges munkahelyi légkörre és a munka hatékonyságára.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 5. Az optimális munkahelyen a vezetők foglalkoznak a dolgozók mentális egészségével, illetve a pszichés problémák prevenciójával.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók 85,2 %-a szerint az optimális munkahelyen a vezetők foglalkoznak a dolgozók mentális egészségével illetve a pszichés problémák prevenciójával.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 6. A dolgozók lelki egészsége nem befolyásolja a munka hatékonyságát, hiszen dolgozni bármilyen körülmények között kell.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók több, mint nyolcvan százaléka úgy vélekedik, hogy a dolgozók lelki egészsége befolyásolja a munka hatékonyságát.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 7. Igényelném, hogy a munkahelyemen fordítsanak figyelmet a mentális egészségvédelemre.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók nagy többsége igényelné, hogy a munkahelyén fordítsanak figyelmet a mentális egészségvédelemre. 

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 8. Az önismeret a feltétele a csoport jó működésének, jó hangulatának.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók majd’ 90 %-a vélte úgy, hogy az önismeret feltétele a munkahelyi csoport jó működésének, jó hangulatának.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 9. A túlterheltség legalább annyira romboló, mint az alulterheltség.. Válaszok száma: 108 válasz.

A felmérés egyik legmagasabb értékével, 94,4 %-os aránnyal jelezték vissza, hogy a túlterheltség legalább annyira romboló, mint az alulterheltség. 

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 10. Igényelném a munkahelyem részéről a lelki egészség megőrzését szolgáló elméleti és gyakorlati ismereteket tréning formájában.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók kétharmada igényelné a munkahelyétől a lelki egészség megőrzésével foglalkozó elméleti és gyakorlati ismereteket, akár tréning formájában.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 11. A dolgozók közti jó együttműködés, a kreativitás, a motiváció, a hatékony problémamegoldás csak olyan munkatársaktól várható el, akiknek stabil a testi és a lelki egészsége.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók több, mint 80 %-a gondolja úgy, hogy csak stabil testi és lelki egészségű dolgozótól várható el, hogy együttműködő, kreatív és hatékony problémamegoldó legyen.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 12. A legtöbb stressz a munkahelyemen ér.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók 55,6 %-a vélekedik úgy, hogy a munkahelyén éri a legtöbb stressz.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 13. Örülnék, ha tanulhatnék olyan módszereket, melyek a káros stresszhatásokkal szemben alkalmazhatóak.. Válaszok száma: 108 válasz.

Bár csak a válaszadók 55,6 %-a vélekedik úgy, hogy a munkahelyén éri a legtöbb stressz, mégis több, mint 90 %-uk örülne, ha tanulhatna olyan módszereket, melyek alkalmazhatók a káros stresszhatásokkal szemben.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 14. A munkahelyi elégedettségem meghatározza a magánéletem minőségét is.. Válaszok száma: 108 válasz.
Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 15. Szembesültem már a kiégés tüneteivel.. Válaszok száma: 109 válasz.

A válaszadók háromnegyede véli úgy, hogy a magánélete minőségét meghatározza a munkahelyi elégedettsége, ugyanakkor szembesült már a kiégés tüneteivel is.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 16. Mivel a napom nagyrészét a munkahelyen töltöm, így fontos számomra, hogy megismerjem a munkatársaim munkahelyen kívüli arcait is.. Válaszok száma: 108 válasz.

A válaszadók több, mint 60 %-a tartaná fontosnak, hogy munkatársainak munkahelyen kívüli arcát is megismerje, ugyanakkor több, mint negyedüknek ez egyáltalán nem szempont.

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 17. Jó érzés, hogy fontos a testi és lelki egészségem a munkatársaimnak, és a vezetőségnek, így a munkán kívüli tevékenységek, tréningek, továbbképzések, szabadidős programok bármelyikén szívesen részt veszek.. Válaszok száma: 108 válasz.
Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: 18. Szívesen vennék részt egy személyiségfejlesztési, önismereti tréningen.. Válaszok száma: 108 válasz.

Korábban láttuk, hogy a válaszadók kétharmada igényelné a munkahelyétől a lelki egészség megőrzésével foglalkozó elméleti és gyakorlati ismereteket, akár tréning formájában, ugyanakkor majd’ 77 %-uk ezt akár valamilyen munkán kívüli tevékenység, közös program keretében is el tudná képzelni, legyen az akár önismeretre, akár személyiségfejlesztésre vonatkozó. 


Köszönjük a Trans-Pack Kft. közreműködését.